تفاوت تزریق بوتاکس با تزریق ژل

تفاوت تزریق بوتاکس با تزریق ژل

فرق و تفاوت تزریق بوتاکس و ژل و عملکرد آنها برای هر قسمت از بدن در این مقاله ذکر شده است که میتوانید با مطالعه ی این مطالب فرق تزریق بوتاکس و ژل را درک نمایید . وظیفه ی بوتاکس فریز کردن ماهیچه هاست که باعث قطع پیام عصبی آنها میشود با حرکت نکردن آنه…