بهبود وضعیت مو با کراتین در کرج: راه حلی موثر برای موهای خشک و آسیب دیده